Konut ve Barınma

Barınma ihtiyacı ve bu ihtiyacın doğrultusunda oluşan mekân kavramı, doğada yaşama çabası sonucunda ortaya çıkmıştır. Barınma kavramını karşılayan konut ve konut tasarımı, insanın tarihsel gelişimi ile örtüşmekte ve mimarlık kavramını da içerisine alarak günümüze kadar gelmektedir

Bu kavramların mekânsal olarak biçimlenmesi insanın fiziksel, sosyal ve ekonomik tüm nitelikleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.  Bu nitelikler de insana ait bir özellik olan kültür kavramının temel belirleyicileridir. İnsandan söz edilen her yerde kültür vardır. Kültür bilgi, birikim, deneyim, eğitim gibi, kimi biyolojik kimi sosyal, tamamıyla insana ait alt kavramlarla açıklanabilmektedir, (Gür, 2000; Rapoport, 1977, Asasoğlu A. 2013) Barınma ihtiyacı kültürün de etkisi ile şekillenmekte ve konut ve tonut tasarımı tüm bu bağlamlar sonucunda farklılaşarak ortaya çıkmaktadır.


HEDEFLER

Konut ve barınma kavramlarının ülke değerleri ve gereksinimleri doğrultusunda sosyoloji, konut mimarlığı, sürdürülebilirlik vb. kavramları ışığında ele ele alınması ve tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

  

ÖNEM VE GEREKÇELER

Günümüzde de gündemde olan konut üretiminin yaşanabilir çevreler oluşturması açısından konut yapılanmasının tartışmaya açılması.


HEDEF KITLE

Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, kent yöneticileri ve konut yapılanmasında yer alacak tüm aktörler.


YÖNTEM VE UYGULAMA ADIMLARI

Atölye çalışmasında 4 ana başlık altında ele alınacak konular kapsamında, konusunda uzmanlaşmış, farklı disiplinlerden gelen davetli konuşmacılarla düzenlenecek olan bir konferans ile sunumların tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Bu başlıklar sırası ile şu şekildedir;

1. Mekân Sosyolojisi

2. Güncel Konut Mimarlığı

3. Kentsel Dönüşüm ve Konut

4. Gayrimenkul ve Konut Yatırımları

Konuları ilgililere açık olarak tartışmaya açılacaktır.

Konfernasın ardından panel formunda bilgi paylaşımı ve tartışma süreci yer alacaktır. Taslak toplantılar, konferans, inceleme gezisi, derleme kitap basımı ve kitap tanıtım semineri ile atölye tamamlanacaktır.

Çalışma kapsamında bir teknik gezi önerilmektedir.

Öneri alanları şu şekildedir;

1- Hamburg

Hafencity, kentin merkezinin kaymasına sebep olan bir dönüşüm faaliyeti. Hamburg

https://www.hafencity.com/en/home.html

2- Kopenhag

Kopenhag’da Orestad var, bir süredir oluşturulan bir kent parçası. Birçok bilinen örneğin zaten olduğu bir bölge. Danimarka mimarlığında bir de Aarhus ön plandadır. Aarhus’ta da çok sayıda konut ve yeni yapı bulunmakta

Orestad örnekleri için Google araması: Ørestad copenhagen ile ilgili görseller

 

3- Zürih

Zürih’te birkaç yeni bölge var. Üzerinde çalışılan önemli alanlardan biri Glatt bölgesi.

Glattpark için Google araması: zürich glattpark

Son dönemde gelişenlerinden biri Neu-Oerlikon. Oerlikon aslında kentin merkez-çeper alanlarından biri, göçmenlerin de yoğun yaşadığı. Neu-Oerlikon da hemen bu bölgenin devamında ele alınan alanlardan

Neu-Oerlikon için Google araması: zürich neu-oerlikon

Zürih’teki bu gelişme alanları için yerel mimarlardan (birçoğu aslında meşhur worldwide ofisler) oluşan Group Krokodil diye bir ekibin yaptığı çalışmalar da var. http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/G/bo16946230.html 

(Zürih’teki konut bölgeleri, eski sanayi bölgelerinin dönüşümü vs. ufuk açıcı Ayrıca Zürih’e 1 saat mesafede Basel de var, ve Basel’de de iyi örnekler var çokça, öğrencilerimizden rehberlik alabileceğimiz bir bölge)


Katılımcılar

Kişiler

Alanlar

Başlıklar

Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer

Yürütücü

 

Prof. Dr. Tülin Görgülü

Yürütücü

 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı

Yürütücü

 

Doç. Dr. Murat ŞEntürk

Yürütücü

 

Zamanlama/Zaman PlanıTaslak toplantı sonrası sağlanan görüşmelerle belirlenen takvim ilan edilecektir.

Şehir Fotoğrafları