Şehir Düşünce - Atölye

İstanbul'da Esenler

İstanbul’da Esenler atölyesinin çıktıları Esenler Şehir Düşünce Merkezi tarafından üretilen “Teori ile Pratik Arasında Mekan” adlı kitapta yer almaktadır.

Modernite ve Mimari

Modernizm için önemli olan zamanın, mekan dışında toplumları nereye yönlendireceğidir. Modernite özü itibariyle toplumların içerdiği farklılıkları aynılaştırıp tüm toplumu tek bir ana hatta biçimlendirme noktasından hareket eder.

Göç ve Kentleşme

"Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir." Senega Sürekli bir devinim halindeki insanın, iki yerleşim yeri arasındaki hareketi olarak tanımlanan göç, Sanayi Ihtilali ile kentlerin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.

Kent Estetiği

İnsanoğlunun yaşayan tarihi kent, bir topluluğun içinde barındırdığı toplumsal, siyasal, kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir.

Kent ve Aidiyet

"Kent devamlı şekilde muhayyilemizi işletme sihriyle bize tesir eder. Ve bu, tarihten gündelik hayata, aşktan sofraya kadar genişler." A.H. Tanpınar Dilin, sanatın, her türlü görüşün, kabul etmenin, karşı çıkmanın, eşyaların, alış verişin, duyguların, değerlendirme sırasına girdiği, ölçütlerinin belirlendiği kent, bireylerin öncelikle gündelik ihtiyaçlarını giderdiği yerdir.

Kent Yönetimi ve Bütüncül Yaklaşım

Kentler tarih boyunca, içinde oluştukları toplumların tüm yapılarını yansıttığı için toplumun aynaları olmuşlardır. Kent üzerine düşünmek ve tasarlamak aslında kentleri yaratan toplumsal yapıları düşünmek ve tasarlamaktır.

İnsan ve Mekan

“Kentin ve iskân ettigimiz mekânın biçimi bizim kozmosla kurduğumuz ilişkiyi de belirler. En basit haliyle kim olduğumuza bu varlık içinde nasıl bir yer edindiğimize dair soruya bulunan cevap etkilenir.

Şehir Fotoğrafları