Şehir Düşünce - Atölye

Eskiler Gözüyle İstanbul

Tanıkların gözüyle İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Kent, Mekân ve Gençlik

Atölyenin temel amacı, İstanbul’daki gençlerin kenti tecrübe ediş biçimlerini anlamaya çalışmaktır. Kent ve gençlik alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirerek İstanbul’daki gençlerin kenti nasıl algıladığı, kentsel mekânda neleri tecrübe ettiği, kentten ne tür beklentilerinin bulunduğu vb. sorulara yanıt aramak atölyenin hedefleri arasındadır.

Esenler’de Kamusal Alan ve Kullanıcı İlişkisi

Esenler'de kentsel yaşamın dinamikleri olan mekân ve değer kavram ve göstergeleri önerilen çerçevede katılımlı boyutla çalışılarak kent kimliğini okuyabilme ve yönlendirme kazanımını sağlayabilecektir.

Şehir Fotoğrafları