Şehir Düşünce - Atölye

Geleceğin Şehirlerinde Sorun Alanları

Bu atölyenin temel amacı bir gelecek zaman aktörü olan insanın içinde bulunduğu mekanın onu nasıl etkileyeceğini tartışmaktır. Yakın bir gelecekte insanlığın beklemediği pek çok sorunla muhatap olacağı düşünülmektedir.

Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa

Klasik Çağ Osmanlı Bursa’sı ve Quattrocento1 Floransa’sında devlet gelenekleri, üretim tarzları, ticaret ilişkileri, refah büyüklükleri ve kent yapıları kıyaslanarak bu kentlerin gelişimlerindeki benzerlik ve farklılıkların tespiti amaçlanmaktadır.

Geçmişten Günümüze Şehir ve Ticaret

Ticaretin, ticaret yollarının kentsel ilişkilerden kent ölçeğine ve yapı tipolojisi ölçeğine kadar, kent yapılanmasını şekillendirmedeki rolünün incelenmesi, örneklendirilmesi atölyenin temel amacını oluşturmaktadır.

Şehir Fotoğrafları