Şehir Düşünce - Atölye

Küresel Kent Diplomasisi

Günümüzde şehirlerin küresel düzeydeki etki alanları giderek genişlemekte ve hemşehrileri için hizmet ve çözüm üreten şehirler, küresel düzeyde barış, birlikte yaşama ve iyi uygulamalar konusunda da önemli aktörler haline gelmektedir. Bu bağlamda yerel diplomasinin ulusal diplomasinin yanında bir araç olarak kullanılma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca yerel diplomasi zaman zaman ulusal diplomasiye başvurulamadığı durumlarda da bir araç olarak kullanılabilir.

Konut ve Barınma

Barınma ihtiyacı ve bu ihtiyacın doğrultusunda oluşan mekân kavramı, doğada yaşama çabası sonucunda ortaya çıkmıştır. Barınma kavramını karşılayan konut ve konut tasarımı, insanın tarihsel gelişimi ile örtüşmekte ve mimarlık kavramını da içerisine alarak günümüze kadar gelmektedir.

Şehir Yol Estetik: Bursa ve Tebriz

Azerbeycan bölgesinin tarihi başkenti Tebriz, Sawalan Dağı’ndan doğan Acı Çay’ın beslediği ve Urmiya Gölü’nün kuzey doğusuna doğru süzülen verimli ova üzerinde kurulmuştur.

Şehir Fotoğrafları