ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ

Sivil toplum, toplumun kendini dönüştürdüğü, dayanışmayı ve değişimi birlikte örgütlediği alandır. Beşerî değerler sivil toplum aracılığıyla yeniden üretilir ve gelecek kuşaklara aktarılır. Dolayısıyla toplumların geleceklerini, geleceğe bırakacakları mirası şekillendirdikleri yerdir sivil toplum. Bir toplumu her şeye rağmen ayakta tutan, insanların birbirlerini tanıyıp ortak değerler etrafında işler yaptıkları açıklıktır.Esenler ilçemiz de Türkiye’nin her yerinden ve hatta komşu ülkelerden aldığı göçlerle pek çok farklı kültürün birlikte barındığı bir hayat tarzına ev sahipliği yapmaktadır. Bu kültürler kendilerini oluşturdukları derneklerde, vakıflarda, organize ettikleri etkinliklerde ifade etmekte ve toplumla kaynaşmaktadırlar. Yapılan hayır işlerinin yanında kültürel etkinliklerle de Esenler, İstanbul’un sivil toplum örgütleri açısından büyük bir zenginlik ve hareketlilik arz ettiği önemli bir ilçesidir. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek olmayı görev bilmekteyiz. Sivil Toplum Kuruluşları toplumun ihtiyaçları konusunda devlete ve yerel yönetimlere rehberlik ederek önemli bir siyasal işlev de üstlenirler. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların önemli gördükleri hususlarda gerek bizzat çaba sarf ederek gerek maddi manevi katkıda bulunarak harekete geçmelerine imkân sağlar. Bu da demokrasilerdeki katılımcılık ilkesinin hayata geçmesi anlamına gelir. Toplum böylece kendi eksikliklerini yine kendi emeğiyle, çabasıyla giderir. Birbirimizi tanımanın yanı sıra, birbirimizin derdini, tasasını paylaşırız. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin güçlü olduğu toplumlarda kimse kendini yalnız, çaresiz, kimsesiz hissetmez. İşte tüm bu nedenlerle belediye olarak derneklerimizi, vakıflarımızı, kültür platformlarımızı şehir hayatının zenginleşmesi ve süreklilik arz etmesi açısından vazgeçilmez görüyoruz.Düzenlemekte olduğumuz Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla tanışmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak. Burada iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Biliyoruz ki birbirimizi tanıdıkça geleceğe daha umutla bakacağız.Detaylı Bilgi için www.sivilsehir.com

Şehir Düşünce Haber

Şehir Fotoğrafları