Atölye
Çalışmaları

Şehir Kitaplığı

Ufkî Şehir Ufkî Şehir

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehir ve şehircilik problemlerinin sıkça konuşulduğu, insanların hayat kalitesini arttıracak modellerin geliştirilmeye çalışıldığı bir dönemde yapılan Ufkî Şehir çalışması büyük önem taşımaktadır. İnsan hayatını gittikçe esir alan daha yüksek ve daha hızlı düşüncesinin yerine bir başka modeli tartışmaya açma çabası her türlü takdiri hak etmektedir.

Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nin katkı ve katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada emeği geçen bütün akademisyenlere teşekkür ediyorum. Elinizdeki bu kitabın şehre dair düşüncelerimizde ve çalışmalarımızda yeni bir ufuk olacağı umuduyla hayatı kolaylaştırıcı ve insan için gerekli olan yaşam çevresi konforunu sağlayacak yeni şehirlerin ortaya çıkmasını temenni ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak

Şehre dair kalıcı fikirler ve çözüm önerileri oluşturmak için kurduğumuz Esenler Şehir Düşünce Merkezi yaptığı atölye çalışmalarını, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, yerel yöneticilerimizin, bürokratlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın faydalanabileceği şekilde kitaplaştırmaya devam etmektedir. Şehrin sorunlarına küresel ve yerel ölçekte çözümler sunmak için çalışmalar yapan merkezimizin, 2012 yılında gerçekleştirdiği atölye çalışmalarının bir kısmını ihtiva eden bu kitap, Esenler örneğinden yola çıkarak şehrimizin, halkımızın sorunlarına çözüm önerileri getiren bir eser hüviyetindedir. Akademisyenlerimizin titiz çalışmaları neticesinde hazırlanan bu eser göç unsurunu merkeze alarak genel olarak İstanbul’un özel olarak Esenler’in sosyal ve fiziksel problemlerinin kaynaklarını tespit etmeye çalışmakta ve ülkemizdeki, neredeyse bütün şehirlerin cari olan sorunlarının çözümü için öneriler sunmaktadır.

 

Bir şehri yönetirken en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan birinin de sorunların kaynaklarına ve çözüm yöntemlerine dair doğru bilgi olduğu gerçeğinden hareketle yapılan bu çalışmaların, şehirlerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler sunmakta olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkemizin sahasındaki önemli merkezlerinden biri olma niteliğindeki Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nin gerçekleştirdiği ve kitap haline getirdiği atölye çalışmalarının, bilgiye dayalı fikir sahibi olmak için, yerel yöneticilerin ve akademisyenlerin başucu kitabı niteliğinde olacağını düşünüyor ve elinizdeki bu eserin faydalı olmasını temenni ediyorum.

 

Esenler Belediye Başkanı
M. Tevfik Göksu

Herkes İçin Dost Kentler Herkes İçin Dost Kentler

İstanbul Esenler İlçesi Üzerine Değerlendirmeler

Şehir Üzerine Düşünceler - 1 Şehir Üzerine Düşünceler - 1

Şehir ve Düşünce Merkezimiz, insanı merkeze alan bir anlayışla tasarladığı proje ve faaliyetlerini zenginleştirerek devam ettirmektedir. Şehre dair sempozyum, panel, konferans, atölye çalışmaları, kültürel, sosyal aktivitelerimizi ilgili uzman akademisyenlerimizle gerçekleştirmekte ve tüm bu çalışmalarımızı yayımcılık faaliyetiyle daha geniş kitlelere duyurmakta; kalıcı hale getirmekteyiz.

Çocukları, gençleri, yaşlıları, tüm bireyleriyle müreffeh insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı şehirler inşa etme niyetiyle yola çıktık.

Şehrin değişim ve gelişimi büyük bir hızla cereyan etmektedir. Bu cereyan ancak kalbi bir ihlas ve ulvi bir sorumlulukla kutlu bir inşaya dönüşür.

Bir yerel yönetim olarak başarı ölçümüzü şehirle halkımızı ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinden değerlendirmekteyiz. Çünkü şehir kültürü ve geleneği buna bağlıdır. Yoksa nesilden nesile aktarılan ve tarihte yerini altın sayfalarla alan bir şehir hikâyesi ortaya çıkmaz. İnancımız şudur ki: zaman, sadece insan ve mekânın birleştiği yerlerde aşılır.

Tarihi gelişimi, ontolojik arka planı ve etimolojisi ile gerçek anlamda tanışılan, bilinen bir kavram olarak şehre hizmet de şüphesiz layıkıyla olacaktır inancındayız.

Spesifik olarak şehir kavramını konu edinen bu eserin şehirle ilgili çalışmalara mana ve zenginlik kazandırması temennisiyle…

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Şehir Düşünce Haber & Blog

Şehir Fotoğrafları