AmaçŞehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmak, bugüne değin üretilen bütün değer ve birikimlere önyargılı yaklaşmadan var olanı bir olgu olarak görüp bu müktesebattan istifade ederek üretimlerde bulunmak.

 

Kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek, üretilen düsünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak ve Esenler için bir sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, Esenler Kent Kimliği oluşturmak.

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim